Let’s Sing Bean Pháidín

Now, you can put what you’ve learned into practice! In this lesson we’ll sing Bean Pháidín for the first time!

Curfá:
Chorus:
‘S é’n trua nach mise, nach mise
/Shayn troo-ah nokh mish-eh, nokh mish-eh/
It’s a pity that I’m not, that I’m not
‘S é’n trua nach mise bean Pháidín
/Shayn troo-ah nokh mish-eh byan Faw-jeen/
It’s a pity that I’m not Páidín’s wife
‘S é’n trua nach mise, nach mise
/Shayn troo-ah nokh mish-eh, nokh mish-eh/
It’s a pity that I’m not, that I’m not
‘S an bhean atá aige bheith caillte
/San van a-taw egg-eh veh kall-cheh/
And that the woman that he has was dead
Rachainn go Gaillimh go Gaillimh
/Rokh-inn guh Gol-yeh guh Gol-yeh/
I would go to Galway, to Galway
Is rachainn go Gaillimh le Pháidín
/Iss rokh-inn guh Gol-yeh le Paw-jeen/
And I would go to Galway with Páidín
Rachainn go Gaillimh go Gaillimh
/Rokh-inn guh Gol-yeh guh Gol-yeh/
I would go to Galway, to Galway
Is thiocfainn abhaile sa mbád leis
/Iss hyuk-inn ah-wol-ye sah mawd lesh/
And I would come home in the boat with him
CurfáChorus
Rachainn go haonach an Chlocháin
/Rokh-inn guh hay-nukh on Khlukh-aw-in/
I would go to the Clifden fair
Is siar go Béal Á’ na Báighe
/Iss sheer guh Bayl Aw nah Baw-ye/
And west by Béal Á’ na Báighe
Bhreathnóinn isteach trí na fuinneogaí
/Vrah-noh-inn iss-chokh tree nah fwin-yoh-gee/
I would look in through the windows
Súil is go bhfeicfinn bean Pháidín
/Sool iss guh vek-hinn byan Faw-jeen/
With the hope that I would see Páidín’s wife

CurfáChorus
Go mbristear do chosa, do chosa
/Guh mrish-ter duh khuss-a, duh khuss-a/
May your legs, your legs be broken
Go mbristear do chosa, a bhean Pháidín
/Guh mrish-ter duh khuss-a, ah vyan Faw-jeen/
May your legs be broken, Páidín’s wife
Go mbristear do chosa, do chosa
/Guh mrish-ter duh khuss-a, duh khuss-a/
May your legs, your legs be broken
Go mbristear do chosa ‘s do chnámha
/Guh mrish-ter duh khuss-a sduh khraw-va/
May your legs and your bones be broken
CurfáChorus