Let’s Read Beidh Aonach Amárach

In this lesson, you’ll hear Siobhán reading the song, with translation focussing on the keywords. The lyrics and translation are also below the video in case you want to practice!

Beidh aonach amárach i gContae an Chláir
/By ay-nukh a-maw-rukh ih Gun-day on Khlaw-ir/
There’ll be a fair tomorrow in the County Clare
Beidh aonach amárach i gContae an Chláir
/By ay-nukh a-maw-rukh ih Gun-day on Khlaw-ir/
There’ll be a fair tomorrow in the County Clare
Beidh aonach amárach i gContae an Chláir
/By ay-nukh a-maw-rukh ih Gun-day on Khlaw-ir/
There’ll be a fair tomorrow in the County Clare
Cé mhaith dom é, ní bheidh mé ann?
/Kay wah dum ay, nee vy may awn/
But what good is it, I won’t be there?
Curfá:
S’ a mháithrín, an ligfidh tú chun aonaigh mé?
/Sa waw-hreen, on lig-ee too khun ay-nee may/
Oh mother, will you let me go to the fair?
S’ a mháithrín, an ligfidh tú chun aonaigh mé?
/Sa waw-hreen, on lig-ee too khun ay-nee may/
Oh mother, will you let me go to the fair?
S’ a mháithrín, an ligfidh tú chun aonaigh mé?
/Sa waw-hreen, on lig-ee too khun ay-nee may/
Oh mother, will you let me go to the fair?
A mhuirnín óg ná héiligh é.
/Ah woor-neen ohg naw hay-lee ay/
Young darling, don’t demand it / don’t ask it.
Níl tú a deich nó a haon déag fós
/Neel too ah jeh noh a hayn jayg fohss/
You’re not ten or eleven yet
Níl tú a deich nó a haon déag fós
/Neel too ah jeh noh a hayn jayg fohss/
You’re not ten or eleven yet
Níl tú a deich nó a haon déag fós
/Neel too ah jeh noh a hayn jayg fohss/
You’re not ten or eleven yet
Nuair a bheidh tú a trí déag beidh tú mór
/Noor ah vy too ah tree jayg by too mohr/
When you’re thirteen, you’ll be big
Curfá
B’fhearr liom féin mo ghréasaí bróg.
/Byar lyum fayn muh ghray-see brohg/
I prefer my cobbler
B’fhearr liom féin mo ghréasaí bróg.
/Byar lyum fayn muh ghray-see brohg/
I prefer my cobbler
B’fhearr liom féin mo ghréasaí bróg.
/Byar lyum fayn muh ghray-see brohg/
I prefer my cobbler
Ná oifigeach airm faoi lásaí óir.
/Naw uf-ig-ukh ar-im fwee law-see oh-ir/
To an army officer with golden braids
Curfá
Beidh aonach amárach i gContae an Chláir
/By ay-nukh a-maw-rukh ih Goh-nee on Khlaw-ir/
There’ll be a fair tomorrow in the County Clare
Beidh aonach amárach i gContae an Chláir
/By ay-nukh a-maw-rukh ih Goh-nee on Khlaw-ir/
There’ll be a fair tomorrow in the County Clare
Beidh aonach amárach i gContae an Chláir
/By ay-nukh a-maw-rukh ih Goh-nee on Khlaw-ir/
There’ll be a fair tomorrow in the County Clare
Cé mhaith dom é, ní bheidh mé ann?
/Kay wah dum ay, nee vy may awn/
But what good is it, I won’t be there?