Click “?” for help

Let’s Read Bean Pháidín

In this lesson, we will read through the words of Bean Pháidín. The lyrics are below in case you’d like to practice in your own time!

Curfá:
Chorus:
‘S é’n trua nach mise, nach mise
/Shayn troo-ah nokh mish-eh, nokh mish-eh/
It’s a pity that I’m not, that I’m not
‘S é’n trua nach mise bean Pháidín
/Shayn troo-ah nokh mish-eh byan Faw-jeen/
It’s a pity that I’m not Páidín’s wife
‘S é’n trua nach mise, nach mise
/Shayn troo-ah nokh mish-eh, nokh mish-eh/
It’s a pity that I’m not, that I’m not
‘S an bhean atá aige bheith caillte
/San van a-taw egg-eh veh kall-cheh/
And that the woman that he has was dead
Rachainn go Gaillimh go Gaillimh
/Rokh-inn guh Gol-yeh guh Gol-yeh/
I would go to Galway, to Galway
Is rachainn go Gaillimh le Pháidín
/Iss rokh-inn guh Gol-yeh le Paw-jeen/
And I would go to Galway with Páidín
Rachainn go Gaillimh go Gaillimh
/Rokh-inn guh Gol-yeh guh Gol-yeh/
I would go to Galway, to Galway
Is thiocfainn abhaile sa mbád leis
/Iss hyuk-inn ah-wol-ye sah mawd lesh/
And I would come home in the boat with him
CurfáChorus
Rachainn go haonach an Chlocháin
/Rokh-inn guh hay-nukh on Khlukh-aw-in/
I would go to the Clifden fair
Is siar go Béal Á’ na Báighe
/Iss sheer guh Bayl Aw nah Baw-ye/
And west by Béal Á’ na Báighe
Bhreathnóinn isteach trí na fuinneogaí
/Vrah-noh-inn iss-chokh tree nah fwin-yoh-gee/
I would look in through the windows
Súil is go bhfeicfinn bean Pháidín
/Sool iss guh vek-hinn byan Faw-jeen/
With the hope that I would see Páidín’s wife

CurfáChorus
Go mbristear do chosa, do chosa
/Guh mrish-ter duh khuss-a, duh khuss-a/
May your legs, your legs be broken
Go mbristear do chosa, a bhean Pháidín
/Guh mrish-ter duh khuss-a, ah vyan Faw-jeen/
May your legs be broken, Páidín’s wife
Go mbristear do chosa, do chosa
/Guh mrish-ter duh khuss-a, duh khuss-a/
May your legs, your legs be broken
Go mbristear do chosa ‘s do chnámha
/Guh mrish-ter duh khuss-a sduh khraw-va/
May your legs and your bones be broken
CurfáChorus