Bean Pháidín Sing-along

In this lesson we’ll sing Bean Pháidín together!

Curfá:
‘S é’n trua nach mise, nach mise
/Shayn troo-ah nokh mish-eh, nokh mish-eh/
‘S é’n trua nach mise bean Pháidín
/Shayn troo-ah nokh mish-eh byan Faw-jeen/
‘S é’n trua nach mise, nach mise
/Shayn troo-ah nokh mish-eh, nokh mish-eh/
‘S an bhean atá aige bheith caillte
/San van a-taw egg-eh veh kall-cheh/
Rachainn go Gaillimh go Gaillimh
/Rokh-inn guh Gol-yeh guh Gol-yeh/
Is rachainn go Gaillimh le Pháidín
/Iss rokh-inn guh Gol-yeh le Paw-jeen/
Rachainn go Gaillimh go Gaillimh/Rokh-inn guh Gol-yeh guh Gol-yeh/
Is thiocfainn abhaile sa mbád leis/Iss hyuk-inn ah-wol-ye sah mawd lesh/
Curfá
Rachainn go haonach an Chlocháin/Rokh-inn guh hay-nukh on Khlukh-aw-in/
Is siar go Béal Á’ na Báighe/Iss sheer guh Bayl Aw nah Baw-ye/
Bhreathnóinn isteach trí na fuinneogaí/Vrah-noh-inn iss-chokh tree nah fwin-yoh-gee/
Súil is go bhfeicfinn bean Pháidín/Sool iss guh vek-hinn byan Faw-jeen/
Curfá
Go mbristear do chosa, do chosa/Guh mrish-ter duh khuss-a, duh khuss-a/
Go mbristear do chosa, a bhean Pháidín/Guh mrish-ter duh khuss-a, ah vyan Faw-jeen/
Go mbristear do chosa, do chosa/Guh mrish-ter duh khuss-a, duh khuss-a/
Go mbristear do chosa ‘s do chnámha/Guh mrish-ter duh khuss-a sduh khraw-va/
Curfá